Co je to laser a laserová terapie?

O laserové terapii nízkého výkonu (Low Level Laser Therapy)

BIO laser

Mezi obvyklými zdroji světla (Slunce, svíčka, žárovka) a světlem laseru je výrazný rozdíl: Jedině laser (nízkého výkonu) má blahodárné účinky na živou tkáň. Proč? Pouze laserový paprsek se vyznačuje těmito vlastnostmi:
Jednobarevnost
– běžné bílé světlo obsahuje chaotickou směs všech barev, zatímco laserové světlo je přísně jednobarevné (monochromatické). Napodobit ji dokáže LED dioda.
Polarizace
– běžné zdroje světla vysílají chaoticky orientované fotony. Světlo vycházející z laseru je přísně polarizované. To znamená, že fotony kmitají v jediné směru. Napodobit ji dokáže biolampa.
Koherence
– jedině u laseru kmitají jednotlivé fotony se stejnou fází, jsou tedy časově a prostorově jednotně uspořádané.

Každá z těchto vlastností má něco společného s pořádkem, tj. s organizací světelného záření. Díky těmto atributům je laser nejlépe uspořádaným zdrojem světla ve vesmíru. Laser byl sice vyvinut lidmi, ale příroda využívá toto světlo odjakživa k přenosu informací a k buněčné koordinaci (mitogenní záření,biofotony, A.G. Gurvič 1923).

Právě na tom je založen princip terapie laserem nízkého výkonu (LLLT, Low Level Laser Therapy): Osvítíme-li živou buněčnou tkáň laserovým světlem, výrazně zvýšíme mezibuněčnou uspořádanost a vyprovokujeme mechanismy, kterými buňky obnovují svoji vitalitu aschopnost opravit získané defekty. Vyvoláme tak nejdůležitější účinky: Regenerace (oprava získaných defektů). Antiflogistika (protizánětlivé působení). Imunita (podpora obranyschopnosti organismu).

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že pro opravdu účinnou odezvu organismu musí laser splňovat tři důležité požadavky:
1. Optimální výkon
– optimální znamená ani moc, ani málo. Nejnižší hranice výkonu je určena fotonovou citlivostí buněk tkáně. Například u oparu na rtu se pohybuje od 0,5 mW do 3 mW. Vysoký výkon laseru by zase neměl výrazně zvyšovat teplotu tkáně, protože tím ruší schopnost její vlastní regenerace. To pozorujeme u výkonu nad 700 mW. Takové lasery jsou sice dnes hojně využívány v akutní sportovní traumatologii (rychlý analgetický účinek, tlumí bolest), ale pro dosažení dlouhodobé regenerace postižené tkáně vhodné nejsou. U tak vysokého výkonu laseru se tkáň zahřívá a účinek už není atermický. Komunikativní přijímací schopnost buňky je významně rušena. Tomuto tzv. buněčnému oslepení zabraňujeme omezením výkonu na max. 500 mW,bkdy ještě k termickému účinku nedochází a efekt laserového světla je pouze biostimulační, tedy dlouhodobě regenerační.
2.Optimální hloubka průniku – dosahovaná hloubka průniku určuje oblast, ve které může laserový paprsek vyvolat regenerační účinek. Je závislá částečně na výkonu, ale hlavně na barvě, tedy na vlnové délce laserového paprsku.Krátkovlné, například ultrafialové, nebo modré paprsky, jsou blokovány již na povrchu kůže, stejně tak jako velmi dlouhovlné tepelné paprsky. Červený laser (R red) vykazuje absorbci ve vyšších vrstvách kůže. Tím je pro vhodný pro povrchové aplikace na kůži (dermatologie). Infračervený laser (IR infrared)je neviditelný pouhým lidským okem. Působí v hloubce tkáně,například ve strukturách svalů a kloubů, apod.
3. Optika nepoškozující koherenci –
Není laser jako laser. Ještě dnes je v oběhu mnoho laserů, které se nutností zachování koherence vůbec nezabývají. Problematické je například použití vláknových světlovodů, nebo diodových sprch, ve kterých se jednotlivé paprsky plošně překrývají ve snaze získat vyšší výkon. Skutečně vysoký biologický účinek laserového světla však vykazují laserové přístroje vybavené přesnou optikou nejvyšší kvality, u níž nedochází ke ztrátě výše popsané koherence.
Právě z důvodu částečné ztráty této jedinečné vlastnosti mohou být laciné laserové přístroje nedostatečně účinné a mohou neposkytovat požadované terapeutické výsledky.Výroba vysoce jakostního laseru je velmi náročný proces, který vyžaduje velmi precizní zpracování všech optických,mechanických a elektronických komponent.

Terapie studeným laserem nízkého výkonu do 500 mW je fascinující, stále se rozvíjející metoda. Nízkovýkonový laser nabízí do budoucna obrovský potenciál, který bude
ze své podstaty jen těžko překonáván jinými lékařskými, fyzioterapeutickými, či dermatologickými aplikacemi.

Na rozdíl od ostatních postupů totiž tento laser nepředává buňkám elektrickou, mechanickou nebo tepelnou energii, nýbrž jen čistou informaci.

Laser nízkého výkonu proto nevykazuje žádné nežádoucí vedlejší účinky.